ตัวอย่าง Portfolio EP133

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : น.ส.พัชรีพร สุวรรณศรี/เพียชชี่/ซอมบี้หมู
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

เตรียมตัวดีๆ ถ้าติดรอบแรกจะสบายใจมาก

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ