ตัวอย่าง Portfolio EP131

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : วนัชพร เชื้อวิวัฒน์
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

พอร์ตเล่มนี้พี่ใช้เวลาทำประมาณ 2 เดือนค่ะ (พี่เป็นเด็ก 62 นะ)
รอบพอร์ตพี่อยากให้น้องสะสมผลงานของตัวเองไว้เยอะๆ หากเป็นไปได้อยากให้สอดคล้องกับสาขาที่น้องๆจะเข้า

ส่วนเรื่องการสัมภาษณ์ไม่ต้องไปกลัวนะ พี่เชื่อว่าน้องทำได้ค่ะ!! สู้ๆน๊าา

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ