ตัวอย่าง Portfolio EP128

 

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : กุลพธู ฤกษ์มงคล (กุล)
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
แนะนำให้น้องๆทำผลงานและกิจกรรมไว้ให้เยอะๆ และควรเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะที่จะเข้าค่ะ
อีกอย่างคือแนะนำให้สมัครสอบเข้าโครงการค่ายต่างๆ ( เช่น สอวน. , jstp )

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมที่ใส่ในพอร์ตควรมีครอบคลุมทุกด้าน
เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ เหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องสู้นะ!!!