ตัวอย่าง Portfolio EP12

ตัวอย่าง Portfolio EP12

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นายปริญญา เทียมประเสริฐ
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์(คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆในการทำ Portfolio

พอร์ตก็เป็นแค่ส่วนในในการสัมพากษณ์ แต่การตอบปากเปล่ากับคณะกรรมการมากกว่าว่าจะได้ติดหรือไม่ ..!!

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ