ตัวอย่าง Portfolio EP116

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นพรุจ สงวนจังวงศ์
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ1

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

ก่อนจะเริ่มทำควรกำหนดตีมและออกแบบให้สอดคล้องกับคณะที่จะเข้า
เช่นอยากเรียนคณะสายวิทยาศาสตร์ สายเทคโนโลยีอาจจะออกแบบพอร์ตมาในตีม อวกาศ ไฮเทค ห้องทดลอง โลกอนาคต ฯลฯ

ทางที่ดีคือต้องไปศึกษาก่อนว่าคณะที่เราจะเข้า เขาเรียน เขาสอนเกี่ยวอะไรๆ จะทำให้รู้แนวในการทำพอร์ตมากขึ้น
และผลงานที่ใส่ในพอร์ตควรบอกรายละเอียดผลงานประกอบไปด้วยเช่น ทำอะไร เราอยู่ตำแหน่งไหน เรามีส่วนช่วยอะไร

ผลงานเราได้รับการยอมรับแค่ไหน ผลงานเราผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันเท่าไหร่ เราได้เรียนรู้อะไรจากงานนี้ ฯลฯ
จะช่วยทำให้ผลงานน่าสนใจและมีเรื่องราวมากขึ้น แต่ควรใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ได้ใจความ ไม่เวิ่นเว้อ สู้ๆนะครับบน้องๆ
ขอให้พอร์ตของเราเข้าตากรรมการทุกๆที่ที่ยื่นไปเลยนะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ