ตัวอย่าง Portfolio EP114

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : สิรินนาถ พัฒนถาบุตร / แพรวา
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

พอร์ตควรแสดงความเป็นตัวเองมากที่สุด เราใส่กิจกรรมในทุกๆด้านที่เราเคยทำมา
ทั้งด้านที่คณะต้องการ และด้านจิตอาสาก็จำเป็น แต่สาขาที่เรายื่นนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ

เราก็ใส่ไปด้วย ส่วนด้านอื่นๆ มันจะบ่งบอกความเป็นตัวเราได้เช่นกัน เราสะสมผลงานตั้งแต่ม.3-ม.6
ค่อนข้างเป็นเด็กกิจกรรม ช่วยเหลืองานรร.บ่อยๆ ทำให้ผลงานหลากหลายก็เป็นส่วนที่ดียิ่งขึ้นนะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ