ตัวอย่าง Portfolio EP11

ตัวอย่าง Portfolio EP11

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : ณัฐณิชา ลัดดาชยาพร / พั้นช์
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ยื่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆในการทำ Portfolio

อยากแนะนำว่าช่วงม.4-ม.6 ควรขยันเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะทางวิชาการ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์
เพราะนอกจากจะทำให้ค้นพบตัวเอง ยังทำให้เราได้มีประสบการณ์ต่างๆและยังทำให้มีผลงานมานำเสนอในพอร์ทด้วย

แต่ก็ไม่ใช่ว่าร่วมกิจกรรมจนไม่เรียนนะ555 แล้วก็เวลาทำพอร์ทใส่พวกวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญ
แต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ต้องการคนที่มีมากกว่าแค่ความเป็นวิชาการ ต้องการคนมีความเป็นผู้นำ
ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ ก็เลยอยากให้ทุกคนลองดูเป็นแนวทาง เพราะว่าพอร์ทเล่มนี้ก็มีทั้งวิชาการกับกิจกรรม
แต่ตอนนี้แค่กำลังยื่นนะ ยังไม่รู้ผล5555

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ