ตัวอย่าง Portfolio EP109

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : ณัฏฐธิดา กิจเยาวสงค์ / PotionAsh
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อนิเมชั่น และเกม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

แนะนำเรื่องการลงผลงานแล้วกันค่ะ ขอให้เป็นงานที่มั่นใจไม่ใส่พร่ำเพรื่อ หรืองานลูกค้าที่มาจ้างก็ได้เหมือนกัน
ถ้ามีช่องทางให้เข้าไปดูได้ก็ใส่ไปเลย พวก QR Code อะไรงี้ แน่นอนว่าต้องมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ