ตัวอย่าง Portfolio EP108

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นายปริญญา เทียมประเสริฐ
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

มีเวลาก็อยากให้เร่งทำ และอย่าประมาทเวลาที่มีอยู่นะ <3

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ