ตัวอย่าง Portfolio EP101

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาววรรณพร บุตรชาติ (พลอย)
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

“เราเป็นคนใช้ photoshopไม่เป็น พอร์ตนี้เลยทำจาก micosoftword ทั้งหมดเลย
ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ ก็ต้องทำได้สู้ๆนะ❤❤
#ติดรอบที่1มศว.”

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ