ตัวอย่าง Portfolio EP100

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาวพิมลนาฏ พรมเทพ (อ้อม)
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ติด)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

อยากให้น้องๆทุกคนโฟกัสที่ผลงาน และเนื้อหาข้างในพอร์ตให้มากๆ
มากกว่าคำนึงถึงความสวยงามของพอร์ต พอร์ตสวยแต่ผลงานไม่มีโอกาสติดน้อยกว่า

แต่พอร์ตที่ไม่สวยแต่เนื้อหาผลงานข้างในน่าสนใจก็มีโอกาสติดมากกว่า