ตัวอย่าง Portfolio EP09

Portfolio เล่มนี้จากพี่ : JORRORNORR
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยังไม่ติด)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ้าน้องๆมีโครงงาน
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ตรงสาขาให้ใส่ลงไปในพอร์ตด้วย
เพื่อให้กรรมการเห็นศักยภาพของตัวเราเอง

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ