ตัวอย่าง Portfolio EP07

Portfolio เล่มนี้จากพี่ : อภินันท์ อำเบา (โน้ต)
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

อยากให้ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อย ไม่ต้องเน้นสวยมาก ขอแค่เอาผลงานไปให้กรรมการชมพอ
แล้วส่วนของคำนำ แนะนำให้แต่งเอง แล้วควรมีเหตุผลที่เราอยากเข้าคณะนี้ใส่ไปในคำนำด้วย
ครูแนะแนวจะช่วยในทุกๆเรื่อง ถ้องน้องๆ เข้าไปหาคุณครูนะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ