ตัวอย่าง Portfolio EP02

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : นายพฤหัส มณีกาญจน์

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติด TCAS รอบ Portfolio 5 ที่
1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2.เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
3.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
5.มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

พอร์ตเล่มนี้เป็นของผมเอง นายพฤหัส มณีกาญจน์ ซึ่งพอร์ตเล่มนี้ได้ใช้ยื่นรอบ1แล้ว ติด
ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งตอนก่อนผมยื่นผมพยายามหาตัวอย่างพอร์ตที่ติดในสาขานี้เพื่อเป็นแนวทางแต่หายากมากครับ จึงคิดว่าหา

กนำมาแบ่งปันอาจจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่สนใจครับ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ