ตัวอย่าง Portfolio 250

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาแบ่งปันพอร์ตของเราที่ใช้ยื่นในสาขาภาษาอังกฤษค่ะ
📌คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผ่านการคัดเลือก)
📌คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
📌คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
📌คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ผ่านการคัดเลือก)
จริงๆคือส่งไปแต่ละที่แต่พอร์ตไม่เหมือนกันสักที่เลยค่ะ เพราะว่าเกณฑ์การรับต่างกัน อันนี้คือที่รวบรวมเฉพาะหน้าที่คิดว่าหลายๆม.น่าจะคล้ายๆกัน ทำใน canva นะคะ ส่วนเรื่องแนวทางการสอบสัมภาษณ์สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
ป.ล.ขออนุญาตไม่ลงหน้าประวัติส่วนตัวนะคะ

ป.ล.ถ้าเป็นพอร์ตที่ยื่นมหาลัยศิลปากรจะเป็นอีกแบบไปเลยนะคะ เพราะว่าเกณฑ์ไม่เหมือนที่อื่นเลย

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ