ชี้เป้า เก็บเกียรติบัตรจาก ม.เกษตร

ชี้เป้า เก็บเกียรติบัตรจาก ม.เกษตร ใครที่มีแผนจะเข้า มก. แนะนำให้เก็บ อย่างน้อย 1 เกียรติบัตรเพื่อให้เห็นว่าเรามีความสนใจ ขนาดถึงขั้นเข้ามาทดลองเรียนในวิชาของมหาลัย
.
KU010 : การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
.
KU011 : ปัญหาพิเศษ | Special Problems
.
KU008 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล
.
KU004 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
.
KU006 : ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
.
KU003 : เคมีทั่วไป (General Chemistry)
.
KU005 : ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
.
KU001 : คณิตศาสตร์วิศวกรรม II | Engineering Mathematics II
.
KU002 : ฟิสิกส์ทั่วไป I | General Physics I
.
KU007 : จากแนวคิดวิจัยสู่การปฏิบัติ | Research Concepts to Practice
.
SET ยื่นรอบ PORT สอบติด TGAT 1-3 ราคาโปร 159.- บาท
ซื้อ 1 ได้ถึง 4 จำกัด 1000 สิทธิ์ (ก่อนปรับราคาขึ้นเป็น 199.-)
.
สิ่งที่จะได้รับ
– ได้ไฟล์ Portfolio 1 เล่ม สำหรับใช้งานใน CANVA
– คอร์สเรียน Port 1 ชั่วโมง
– คอร์สเรียน สัมภาษณ์ 30 นาที
– คอร์สเรียน แนะแนวไกด์ข้อสอบ บอกเทคนิค เฉลยข้อสอบจริงปี 66 TGAT 1-3 จำนวน 7 ชั่วโมง 30 นาที
.
ขายขาดทุน!! ให้ขนาดนี้ คุ้มขนาดนี้ ราคานี้ หาที่ไหนไม่ได้แล้ว
.
สนใจดูได้ ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันงับ เลือกดูได้เลย > : https://bit.ly/3pqtPzq
กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ