คำถามสัมภาษณ์ 50 คำถามเจอบ่อย ในการสัมภาษณ์

คำถามสัมภาษณ์ 50 คำถามเจอบ่อย ในการสัมภาษณ์

1.ทำไมคุณถึงเลือกสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้?

2.เป้าหมายทางวิชาการและอาชีพของคุณคืออะไร?

3.คุณหวังว่าจะได้อะไรจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ?

4.จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?

5.คุณจัดการกับความเครียดและความกดดันอย่างไร?

6.คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุดในโรงเรียนมัธยม?

7.วิชาใดที่คุณพบว่าท้าทายที่สุดในโรงเรียนมัธยมปลาย?

8.คุณทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรบ้างในช่วงมัธยมปลาย?

9.คุณวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณอย่างไร?

10.อะไรคือความใฝ่ฝันในอาชีพระยะยาวของคุณ?

11.ทำไมคุณถึงเลือกวิชาเอกที่คุณตั้งใจไว้?

12.คุณได้ทำวิจัยในสาขาที่คุณเรียนหรือไม่?

13.คุณเรียนหลักสูตรใดที่เตรียมความพร้อมสำหรับวิชาเอกที่คุณตั้งใจไว้

14.คุณมีประสบการณ์อะไรบ้างในสายงานที่คุณตั้งใจไว้?

15.คุณรู้อะไรเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิชาเอกที่คุณตั้งใจไว้บ้าง?

16.คุณวางแผนสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการเรียนและสังคมระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

17.คุณมีแผนการอย่างไรหลังจากเรียนจบ?

18.คุณวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

19.คุณมีคำถามใด ๆ สำหรับเรา?

20.คุณคิดว่าคุณจะมีส่วนร่วมในชุมชนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

21.คุณคิดว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยคืออะไร?

22.เป้าหมายทางวิชาการและอาชีพระยะยาวของคุณคืออะไร?

23.คุณวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างไร?

24.คุณวางแผนที่จะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยที่เข้มงวด?

25.คุณวางแผนจัดการเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย?

26.คุณคิดว่าอะไรทำให้คุณแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่น ๆ ?

27.คุณคิดว่าอะไรคือทักษะที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย?

28.คุณคิดว่าอะไรเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในวิชาเอกที่คุณตั้งใจไว้?

29.คุณวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างไร?

30.คุณวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างไร?

31.คุณคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในวิชาเอกที่คุณตั้งใจไว้?

32.คุณคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในอาชีพที่คุณตั้งใจไว้?

33.เป้าหมายทางวิชาการและอาชีพระยะสั้นของคุณคืออะไร?

34.คุณวางแผนสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและชีวิตส่วนตัวระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

35.คุณวางแผนที่จะรักษาแรงจูงใจอย่างไรในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย?

36.คุณมีแผนการอย่างไรในช่วงซัมเมอร์ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย?

37.คุณมีแผนการอย่างไรสำหรับช่วงซัมเมอร์หลังจบมหาวิทยาลัยปีแรก?

38.คุณมีแผนการอย่างไรสำหรับช่วงซัมเมอร์หลังจากจบมหาวิทยาลัยปีที่สอง?

39.คุณมีแผนการอย่างไรสำหรับช่วงซัมเมอร์หลังจบมหาวิทยาลัยปีสาม?

40.คุณมีแผนการอย่างไรสำหรับช่วงซัมเมอร์หลังจากจบมหาวิทยาลัยปีที่ 4?

41.มีแผนจะรักษาสุขภาพอย่างไรในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย?

42.คุณวางแผนที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างไร?

43.คุณวางแผนที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในสาขาวิชาของคุณในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

44.คุณวางแผนที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในอาชีพที่คุณตั้งใจไว้ระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

45.คุณวางแผนที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในชุมชนมหาวิทยาลัยในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

46.คุณวางแผนที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในชุมชนในวงกว้างระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างไร?

47.คุณวางแผนที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาของโลกในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไร?

48.คุณวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างไร?

49.คุณวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในวงกว้างอย่างไร

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ