คณะแพทยศาสตร์ ควรใส่อะไรใน Portfolio

ผลงานของคุณควรประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการเรียนสูง รางวัล หรือเกียรติยศ นอกจากนี้ยังควรรวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการแพทย์ของคุณเช่นการเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลหรือทํางานร่วมกับแพทย์ท้องถิ่น คุณควรรวมโครงการวิจัยใด ๆ ที่คุณทําเสร็จแล้วไม่ว่าจะโดยอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียน สุดท้ายพอร์ตโฟลิโอของคุณควรมีเรียงความส่วนตัวที่อธิบายว่าทําไมคุณถึงสนใจที่จะประกอบอาชีพด้านการแพทย์


1
. :
2. :
3. :
4. :
5. :
6. :

 

เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อสมัครคณะแพทยศาสตร์สิ่งสําคัญคือต้องรวมรายการที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและทักษะของคุณที่เกี่ยวข้องกับสาขา ตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่คุณสามารถรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้แก่:

1.ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนนสอบ
2.หลักสูตรระดับวิทยาลัยหรือปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์)
3.ประสบการณ์การวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
4.งานอาสาสมัครหรือการฝึกงานในสถานพยาบาล
5.รางวัลหรือการยอมรับที่ได้รับสําหรับความสําเร็จทางวิชาการหรือนอกหลักสูตร
6.สิ่งพิมพ์หรืองานนําเสนอใด ๆ ที่คุณทํา
7.ถ้อยแถลงส่วนตัวที่สามารถอธิบายแรงจูงใจและเป้าหมายของคุณในการใฝ่หายา
8.จดหมายรับรองจากอาจารย์ครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและใช้งานง่ายเพื่อให้คณะกรรมการรับสมัครสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้อย่าลืมพิสูจน์อักษรพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากข้อผิดพลาดและการพิมพ์ผิด

 

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ