คณะเภสัช ควรใส่อะไรใน Portfolio

เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อสมัครคณะเภสัชศาสตร์สิ่งสําคัญคือต้องแสดงคุณสมบัติทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ:

– ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนนสอบ (เช่น SAT, ACT)
– หลักสูตรระดับวิทยาลัยหรือปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์)
– ประสบการณ์การวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์เช่นการตีพิมพ์หรือการนําเสนอในการประชุม
– งานอาสาสมัครหรือการฝึกงานในสถานพยาบาลรวมถึงประเภทของงานที่ทําจํานวนชั่วโมงและชื่อขององค์กร
– รางวัลหรือการยอมรับที่ได้รับสําหรับความสําเร็จทางวิชาการหรือนอกหลักสูตร
– การรับรองหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเช่นการปฐมพยาบาลหรือการทํา CPR
– ถ้อยแถลงส่วนตัวที่สามารถอธิบายแรงจูงใจและเป้าหมายของคุณในการใฝ่หาร้านขายยา
– จดหมายรับรองจากอาจารย์อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาเภสัชศาสตร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและใช้งานง่ายเพื่อให้คณะกรรมการรับสมัครสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้อย่าลืมพิสูจน์อักษรพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากข้อผิดพลาดและการพิมพ์ผิด

 

เนื้อหาเพิ่มเติมที่จำเป็นหากสามาระนำมาใส่ใน Portfolio ได้จะช่วยให้กรรมการได้เห็นว่าเรามีความสามารถ และ เพิ่มความน่าสนใจเราได้
การนำเสนอความสามารถของเราในแต่ละวิชาที่จำเป็นต่อการเรียน คณะเภสัช

ชีววิทยา: การทําความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างหน้าที่และพฤติกรรมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทําความเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาเสพติด
เคมี: การทําความเข้าใจคุณสมบัติและพฤติกรรมของอะตอมโมเลกุลและสารประกอบทางเคมีเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทําความเข้าใจคุณสมบัติทางเคมีของยา
ฟิสิกส์: การทําความเข้าใจกฎพื้นฐานของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางกายภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทําความเข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพของยาเสพติดและระบบนําส่งยา
คณิตศาสตร์: ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งจะต้องเข้าใจด้านปริมาณของร้านขายยาเช่นการคํานวณปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมู
ภาษาอังกฤษ: ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งมีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ

 

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ