ตัวอย่าง Portfolio ที่แนะนำ

ตัวอย่าง Portfolio ที่แนะนำโดยทีมงานของเด็กโชว์พอร์ต สามารถดูสัญลักษณ์นี้ได้ที่หน้าปก เหตผลที่จะได้ Dekshowport Pick เนื่องจากการจัดเรียงเนื้อหาดี Portfolio น่าสนใจ ดีไซน์ของเล่ม Portfolio สวย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง Portfolio ที่แนะนำ

ตัวอย่าง Portfolio ที่แนะนำโดยทีมงานของเด็กโชว์พอร์ต สามารถดูสัญลักษณ์นี้ได้ที่หน้าปก เหตผลที่จะได้ Dekshowport Pick เนื่องจากการจัดเรียงเนื้อหาดี Portfolio น่าสนใจ ดีไซน์ของเล่ม Portfolio สวย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

DEKSHOWPORT พื้นที่แบ่งปันการทำ Portfolio

เด็กโชว์พอร์ต เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างพื้นที่แบ่งปันไอเดียการทำ Portfolio เพื่อช่วยให้น้องๆ ที่ต้องการตวามรู้การออกแบบในการทำ Portfolio ที่เป็นเรื่องยาก เราตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้ง่ายที่สุด และคนที่ได้รับความรู้จากเราส่งต่อความรู้ หรือใช้เป็นประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆ

DEKSHOWPORT พื้นที่แบ่งปันการทำ Portfolio

เด็กโชว์พอร์ต อยากสร้างพื้นที่แบ่งปันไอเดียการทำ Portfolio เพื่อช่วยให้น้องๆ ที่ต้องการตวามรู้การออกแบบในการทำ Portfolio ที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดและเกิดการส่งต่อความรู้

เว็บไซต์เด็กโชว์พอร์ต : สอนทำ Portfolio
Community ทำ Portfolio ที่ใหญ่ที่สุด
แหล่งแบ่งปันความรู้การทำ Portfolio ของทุกคนและทุกวัย

FB : dekshowport Line : @dekshowport Youtube : dekshowport  ติดต่อเพิ่มเติม dekshowport@gmail.com

Copyright © 2020 all rights reserved
Created by Dekshowport education company

เว็บไซต์เด็กโชว์พอร์ต : สอนทำ Portfolio
Community ทำ Portfolio ที่ใหญ่ที่สุด
แหล่งแบ่งปันความรู้การทำ Portfolio ของทุกคนและทุกวัย

FB : dekshowport Line : @dekshowport Youtube : dekshowport  ติดต่อเพิ่มเติม dekshowport@gmail.com

Copyright © 2020 all rights reserved
Created by Dekshowport education company