คณะพยาบาล ควรใส่อะไรใน Portfolio

ในการนำเสนอ Portfolio เราควรนำเสนอ บุคคลิกของอาชีพ หรือบุคลิกของคณะของเราให้กรรมการได้เห็นผลงาน ความสนใจของเราด้วย
โดยส่วนมากพยาบาลมีลักษณะและลักษณะบางอย่างที่มีความสําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนพยาบาลที่จะมี บางส่วนของเหล่านี้

ความเห็นอกเห็นใจ: พยาบาลทํางานร่วมกับผู้ป่วยที่มักอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางหรือยากลําบากและต้องสามารถเอาใจใส่กับพวกเขาและให้การดูแลและการสนับสนุน
ใส่ใจในรายละเอียด: พยาบาลต้องใส่ใจกับอาการและเงื่อนไขทางการแพทย์ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและต้องสามารถจัดทําเอกสารและรายงานข้อมูลนี้ไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ทักษะการสื่อสารที่ดี: พยาบาลต้องสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องสามารถอธิบายข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้
ความแข็งแกร่งทางร่างกายและอารมณ์: การพยาบาลอาจเป็นงานที่ต้องใช้ร่างกายและอารมณ์และพยาบาลต้องสามารถทํางานเป็นเวลานานและจัดการกับความเครียดที่มาพร้อมกับงาน
การทํางานเป็นทีม: พยาบาลทํางานเป็นทีมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ และต้องสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและสามารถทํางานร่วมกันและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความยืดหยุ่น: พยาบาลต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและต้องสามารถคิดบนเท้าและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ความอดทน: พยาบาลต้องสามารถอดทนและสงบสติอารมณ์ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและต้องสามารถให้การดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยที่อาจวิตกกังวลหรืออารมณ์เสียได้
จรรยาบรรณในการทํางานที่แข็งแกร่ง: พยาบาลต้องทุ่มเทให้กับงานของพวกเขาและเต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาและความพยายามที่จําเป็นในการให้การดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าลักษณะเหล่านี้ไม่ได้ผูกขาดซึ่งกันและกันและผู้ที่ต้องการเรียนพยาบาลไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมด แต่การมีคุณสมบัติเหล่านี้บางอย่างสามารถช่วยให้ใครบางคนประสบความสําเร็จในสาขาการพยาบาล

นอกจากนี้คำแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจทำ Portfolio สำหรับคณะพยาบาลควรใส่ Portfolio ดังนี้

สิ่งอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการพิจารณารวมถึงในพอร์ตโฟลิโอการพยาบาลของคุณ ได้แก่ :
การพัฒนาวิชาชีพ: รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมหรือโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอื่น ๆ ที่คุณเข้าร่วมและวิธีที่พวกเขาช่วยให้คุณเติบโตในฐานะพยาบาล
การมีส่วนร่วมของชุมชน: รวมถึงงานบริการชุมชนหรืองานอาสาสมัครที่คุณได้ทําซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือการพยาบาล เช่น งานแสดงสินค้าด้านสุขภาพ การขับเคลื่อนโลหิต หรือกิจกรรมอื่นๆ
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย: รวมประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่คุณมีเช่นการเป็นเงาพยาบาลหรือทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาล อธิบายความรับผิดชอบของท่านและทักษะที่ท่านได้รับระหว่างประสบการณ์
โครงการพิเศษ: รวมโครงการพิเศษใด ๆ ที่คุณมีส่วนร่วมเช่นกรณีศึกษาโครงการวิจัยหรืองานนําเสนอที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพยาบาลของคุณ
กิจกรรมนอกหลักสูตร: รวมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่คุณเข้าร่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยาบาล เช่น ชมรมสุขภาพ หรือรัฐบาลนักศึกษา
การพัฒนาตนเอง: รวมถึงการพัฒนาส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้รับที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ตัวอย่างเช่นหากคุณเอาชนะความท้าทายหรืออุปสรรคส่วนตัวที่ช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและวิธีที่จะช่วยให้คุณเป็นพยาบาล
ใบรับรอง: รวมใบรับรองที่คุณได้รับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการพยาบาล เช่น ใบรับรอง CPR หรือการรับรองในทักษะหรือเทคนิคเฉพาะ
สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าพอร์ตโฟลิโอควรมีการจัดระเบียบอย่างดีดึงดูดสายตาและใช้งานง่ายและควรแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลความรู้และประสบการณ์ของคุณในสาขาการพยาบาลรวมถึงศักยภาพของคุณในฐานะพยาบาลในอนาคต

 

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ