ตัวอย่าง Portfolio EP77

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นาย ยุทธนา ติเล พ่น
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติด

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

สู้ครับน้องๆ^^