ตัวอย่าง Portfolio EP192

ตัวอย่าง Portfolio

Portfolio จากน้อง : Kriangkrai Kongkhanun
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : พอทขอทุน คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม