ตัวอย่าง Portfolio EP107

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : ชื่อ นายคมกฤต ผาสุขฐาน ชื่อเล่นโอ๊ต
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ :
1.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

เตรียมตัวให้มากๆ หากอยากเข้าTcasรอบ1 หรือรอบ Portfolio
ทำกิจกรรมให้เยอะๆ ตั้งใจทุกครั้งที่ได้รับโอกาสจากโรงเรียนเป็นตัวเเทนการแข่งขัน
แต่ก็ควรสะสมเกรดเฉลี่ยไว้เช่นกัน

รีวิวคณะ / แชร์ไอเดียพอร์ต / แสดงความเห็น : Comment เลย !!
กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ